Bazy dancyh

  • Dostęp plikowy
  • Architektura klient - serwer
  • Bazy rozproszone
  • Ze względu na rodzaj przechowywanych informacji
  • Skierowujące
  • Bibliograficzne
  • Źródłowe