Billboardy i plakaty w centrach i na obrzeżach miast.

W dzisiejszych czasach billboardy i plakaty stanowią nieodłączny element wystroju naszych miast. Opinie na temat tego, czy jest to pozytywny czy negatywny trend są dość podzielone. Trudno liczyć na to, że w najbliższym czasie się to zmieni, gdyż reklama w tej formie należy do najbardziej skutecznych. Możemy jednak zadbać o to, by reklamy nie szpeciły naszych miast, ale dodawały im uroku. Jako mieszkańcy mamy do tego prawo. Jeśli jakiś plakat szczególnie nam się nie podoba, możemy eabrać podpisy osób, które popierają jego usunięcie. Petycje powinniśmy następnie zanieść do Urzędu Miasta i liczyć na pozytywne jej rozpatrzenie.

W większości przypadków nie jest to jednak koniecznie. Architekci i urbaniści miejscy zazwyczaj dbają o korzystny wygląd naszych miast. Nie zgadzają się na przykład na umieszczanie plakatów na Starówkach, czy w szczególnie urokliwych punktach naszych miast, tak, by nie zakłócały ich harmonii. Takie zakazy są uregulowane miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, reklamodawcy nie mają zatem na nie wpływu. Estetyczny wygląd reklam leży natomiast w ich interesie. Coraz częściej pojawiają się litery przestrzenne, czyli litery 3d wykonane z różnych materiałów. Niestety pojawiają się też reklamy świetlne, które często budzą sprzeciw mieszkańców okolicznych budynków.