Bazy dancyh

Systemy CMS najczęściej wykorzystują relacyjne bazy danych, jako że są one ustabilizowaną technologią, wspieraną przez większość systemów informatycznych. Profesjonalne pakiety CMS zawierają bazy danych w formacie XML i szablony prezentacji tworzone na podstawie XSL.