Bazy dancyh

W ogólnym znaczeniu jest to odpowiednio zorganizowany zbiór zawierający jednolity rodzaj informacji. Dane powiązane są ze sobą tematycznie i przechowywane są w pamięci komputera. Podstawową jednostką informacji w bazie danych jest rekord. Rekord zawiera wszystkie identyfikujące obiekt dane. Jeżeli obiektem jest np. osoba, to rekord zawierać może informacje na temat miejsca zamieszkania, wieku, adresu, nr telefonu itd.

Bazy danych można podzielić na kilka sposobów: