Rodzaje CMS

Content Management Framework - stanowią one zestaw klas służących do budowania systemów CMS. Można zatem powiedzieć, że są to narzędzia służące do budowania systemów zarządzania treścią. Przykładem takich aplikacji jest ZOPE lub Aplin.