Schemat publikacj stron w CMS

Utworzony przez redaktora tekst, zanim zostanie wyświetlony na stronie WWW poddawany jest odpowiedniemu formatowaniu przez System Zarządzania Treścią. Osoba odpowiedzialna za końcowe przekazanie materiału do publikacji wysyła na serwer tekst, który zapisywany jest w bazie danych. Systemy Zarządzania Treścią w oparciu o informacje zebrane w bazie danych oraz zaprogramowane zasady dotyczące koncepcji graficznej, generuje strony internetowe.

Głównym zadaniem systemu CMS jest odpowiednie sformatowanie tekstu - dopasowanie go do określonej struktury graficznej serwisu i rozmieszczenie tekstu na stronie. Dodawania kolejnych podstron również nie jest niczym skomplikowanym. Nowe strony generowane są w oparciu o określony schemat graficzny, który w zasadzie również może zostać zmodyfikowany.